เครื่องไซโคลน

เครื่องไซโคลน (Cyclone)

    เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และศึกษาผลกระทบของความเร็วการไหลของอากาศที่มีต่อความดันลดคร่อมไซโคลน ประสิทธิภาพรวม (Overall efficiency) ในการดักจับอนุภาคของไซโคลนแบบ Lapple (1995)  วิเคราะห์ หาสัดส่วนมวล (Mass fraction) ของอนุภาคในแต่ละช่วงของขนาดที่ไซโคลนสามารถดักจับได้

 ดาวน์โหลดเอกสาร