เครื่องอบแห้งแบบพ่นละออง

เครื่องอบแห้งแบบพ่นละออง  (Spray dryer) 

              เพื่อศึกษาวิธีการทำงาน และทักษะการควบคุมกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย  (Spray drying)  ที่มีหัวฉีดแบบ Two-fluid nozzle พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อการอบแห้ง ได้แก่ อัตราส่วนการไหลของอากาศต่อของเหลว, อุณหภูมิความร้อน, ความดันที่หัวฉีด

  ดาวน์โหลดเอกสาร