เครื่องศึกษาการนำความร้อน

 เครื่องศึกษาการนำความร้อน (Heat conductivity apparatus)

        เพื่อใช้ศึกษาวิธีการนำความร้อน  (Heat conductivity)  ตามแนวเส้นตรง (Axial direction)  และตามแนวรัศมี  (Radial direction)  ของวัสดุตัวนำความร้อนที่ต่างชนิดกัน และอิทธิพลของการหุ้มฉนวนที่มีผลต่ออุณหภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสาร