เครื่องบดละเอียดแบบ Jar Mill

เครื่องบดละเอียดแบบ Jar Mill

          เพื่อศึกษาหลักการทำงาน และศึกษาหนึ่งในวิธีการลดขนาดในลักษณะของ Gravity mill  โดยใช้แรงดึงดูดของโลกสัมพัทธ์กับ Centrifugal force ตัวบดลูกเซรามิกที่ใช้จะเคลื่อนที่เป็นอิสระภายในขวดเซรามิกปิดหัวท้าย นำไปสู่การคำนวณหาความเร็วรอบเมื่อขวดหมุน   (Critical rotation)  และคำนวณขนาดของอนุภาคที่ลดลงหลังบด  (Size reduction number)  ตามลำดับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร