พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯและรับขวัญประดู่แดง ประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง