กิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปี 2561

กิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูเกียรตินักศึกษา ประจำปี 2561

            ประมวลภาพงานกิจกรรมโครงการพิธีไหว้ครูและเชิดชูเกียรตินักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตระยอง